Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4 Picture 5
Giới thiệu công ty
Các thành tích đạt được
Huân chương lao động Hạng 3 Bằng khen <br />Thủ tướng Chính phủ Cúp vàng xuất sắc<br /> Ngành Thẩm định giá Việt Nam Cúp vàng Doanh nhân văn hóa Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng Việt Nam
Các đối tác
Thẩm định dự án đầu tư
Thông tin tuyển dụng
Văn bản tải về
Weblink
Hội TĐGVN - www.vva.org.vn
Bộ Tài Chính - www.mof.gov.vn
Sở TN & MT TP. Hồ Chí Minh
Sở Tài Chính TP. Cần Thơ
Sở Tài Chính Bình Dương
Sở TN & MT TP. Cần Thơ
VPC Asia Pacific
Hội TĐG thế giới WAVO
KH là các Sở, Ban, Ngành, UBND
 HÃnh ảnh hoạt động - Ảnh Hội nghị - Hội nghị Thẩm định giá thế giới WAVO lần thứ V tại Singapore
Hội nghị WAVO lần thứ 5 với khách mời danh dự TS. Amy Khor -
Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên nước , với Chủ tịch WAVO TS. Lim Lan Yuan
cùng các đại biểu đến từ Trung Quốc, Romania, Canada, New Zealand,
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hồng Kông, Malaysia, Việt Nam và Cam-pu-chia.
Chủ tịch WAVO TS. Lim Lan Yuan phát biểu khai mạc hội nghị
TS. Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA)
phát biểu trong Hội nghị
TS. Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA)
phát biểu trong Hội nghị
TS. Tô Công Thành - Phó Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA)
- Chủ tịch HĐQT SIAC cùng tham dự Hội nghị
Các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn đoàn Chủ tịch
Chủ tịch VVA - TS. Nguyễn Ngọc Tuấn,
Phó Chủ tịch VVA - Chủ tịch HĐQT SIAC TS. Tô Công Thành chụp ảnh với các đại biểu
Chủ tịch WAVO TS. Lim Lan Yuan chụp ảnh cùng với TS. Tô Công Thành
- Phó Chủ tịch VVA - Chủ tịch HĐQT SIAC
Phó Chủ tịch VVA - Chủ tịch HĐQT SIAC TS. Tô Công Thành chụp ảnh đại biểu tham dự hội nghị
  - CÃc hÃnh ảnh hoạt động khÃc
Copyright © 2012 by SIAC
Công ty CP Thông tin và Thẩm định Giá Tây Nam Bộ - SIAC
Địa chỉ: 24 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Điện thoại: 08.38681321 - 38681322 - Fax: 08.38681320 Email:siac.tct@vnn.vn